Κοπή Πάνελ / Insulated Panel Cutter

Κοπή Πάνελ / Insulated Panel Cutter

400S - 500S  Μηχάνημα κοπής πάνελ / Insulated panel cutter   400S - 500S / 7,5m Μετακινούμενο. Κατάλληλο για βιομηχανίες παραγωγής πάνελ και τις μονάδες εμπορίας πάνελ. Portable. Suitable for panel production industries. 600S Πακτωμένο. Κατάλληλο για βιομηχανίες παραγωγής πάνελ και τις μονάδες εμπορίας πάνελ. Αnchored. Suitable for panel production industries. Δείτε τον κατάλογό μας / View our catalog  continue reading →
Κοπή Ασφάλτου & Μπετού / Asphalt & Concrete cutter

Κοπή Ασφάλτου & Μπετού / Asphalt & Concrete cutter

      Ασφαλτοκόπτης (βενζίνης ή πετρελαίου) Όλα τα μηχανήματα διατίθενται με ηλεκτρική εκκίνηση (δυναμό - μίζα - μπαταρία) Asphalt cutter (gasoline or diesel) delivered with electric starter (generator - starter - battery) Αρμοκόπτης βενζίνης, ελαφρού τύπου  Χωρίς ηλεκτρική εκκίνηση και χωρίς βοηθητικό βολάν προώθησης του μηχανήματος. Light weight gasoline cutter  Without starter and without flywheel giving motion to back weels. Δείτε τον κατάλογό μας / View our catalog  continue reading →