Γενικής Χρήσης Αυτοματο 2-3m / Αutomatic 2-3m

Aυτόματο μηχάνημα κοπής γρανιτοπλακιδίων // Κοπή 2 μέτρα, πλάτος λεκάνης 80 εκ. Granite Tile automatic cutter // Available with cutting length from 2 meters, basin width 80 cm.     Aυτόματο μηχάνημα κοπής μαρμάρου - πέτρας - πλακιδίων // Κοπή 2,5 και 3 μέτρα. Marble - Stone - Tile automatic cutter // Available with cutting length from 2.5 to 3 meters.continue reading →