Κοπή Ασφάλτου & Μπετού / Asphalt & Concrete cutter

Κοπή Ασφάλτου & Μπετού / Asphalt & Concrete cutter

      Ασφαλτοκόπτης (βενζίνης ή πετρελαίου) Όλα τα μηχανήματα διατίθενται με ηλεκτρική εκκίνηση (δυναμό - μίζα - μπαταρία) Asphalt cutter (gasoline or diesel) delivered with electric starter (generator - starter - battery) Αρμοκόπτης βενζίνης, ελαφρού τύπου  Χωρίς ηλεκτρική εκκίνηση και χωρίς βοηθητικό βολάν προώθησης του μηχανήματος. Light weight gasoline cutter  Without starter and without flywheel giving motion to back weels. Δείτε τον κατάλογό μας / View our catalog  continue reading →