Σκάλες / Ladders

Παράγουμε σκάλες & σκαμπό σιδήρου ή αλουμινίου με προδιαγραφές ασφαλείας, για οικιακή χρήση.
We produce iron and aluminium household ladders & step stools.

Δείτε τον κατάλογό μας / View our catalog
σκάλες