Μηχάνημα σφράγισης αρμών / Crack sealing machine

Μηχάνημα σφράγισης αρμών/ρωγμών με άσφαλτο / Crack sealing machine

Το μηχάνημα σφράγισης αρμών/ρωγμών είναι σχεδιασμένο για τη θέρμανση και την έκχυση μαστίχας στεγανοποίησης άσφαλτου.
Crack seal machine is designed for heating and pouring bitumen-elastoplast sealing mastic.