Μεταλλικά κωνικά καπέλα για κάλυψη αγκυρίων σε μεταλλικές κολώνες φωτισμού.