Κόσκινο για κάστανα

Κόσκινο για κάστανα

Κόσκινο διαλογής κάστανου χωρίς ταινία μεταφοράς πριν το κόσκινο.
Η διαλογή σκισμένα – σάπια γίνεται μετά το διαχωρισμό.
Δυνατότητα διαχωρισμού σε 5 νούμερα/μεγέθη
Δυνατότητα διαλογής και καθαρισμού 500Kg-1000Kg / ώρα

 

Κόσκινο διαλογής κάστανου με ταινία μεταφοράς πριν το κόσκινο.
Η διαλογή σκισμένα – σάπια γίνεται πριν το διαχωρισμό.
Δυνατότητα διαχωρισμού σε 5 νούμερα/μεγέθη
Δυνατότητα διαλογής και καθαρισμού 500Kg-1000Kg / ώρα, ανάλογα με την ποιότητα του κάστανου (πολλά ή λίγα σχισμένα & σάπια)