Ραντιστικό Μηχάνημα

Ραντιστικό μηχάνημα
Για δέντρα όπως καστανιές, καρυδιές κλπ.
Με 2 μάνικες έως 100μ λάστιχο η κάθε μια.
Αντλία 40atm
10Hp – 12Hp Diesel