Αντλητικό μηχάνημα

Αντλητικό μηχάνημα με μονοβάθμια αντλία

Mηχάνημα αντλητικό με παροχή  21/2» (ίντσες)
Μανομετρικό:
Στα 32m  60m3/h
Στα 50m  25m3/h
Στροφές: 2.900
Κινητήρας Diesel 10Hp ή 12Hp