Πλήρως ρυθμιζόμενο για:
1 – κοπή οβάλ για αμερικάνικη παλέτα
2 – κοπή φάλτσο σε σανίδι για ευροπαλέτα
3 – κοπή λούκι για τσέρκι

Η ταχύτητα κοπής ρυθμίζεται με inverter.
Μήκος μηχανήματος 4m.